Tweede ronde: SHTV 2 – Raadsheer Corbulo 1

afbeelding van Pegasus

Het was een stormachtige dag in november waar het OV en onze tegenstander last van hadden. De reis vanuit het verre Leidschendam-Voorburg naar de Bosbeskapel had al de nodige energie gekost.

Op sommige borden stormde het die avond ook. Niet zozeer op de mijne. Op de 14e zet, nadat mijn tegenstander de f-lijn had geopend, was er mat in 2 waarop hij zijn hand uitstak met de woorden: “Ik zat te slapen”. Een donderslag bij heldere hemel eigenlijk. Theo had een tegenstander die een rustige avond in luwte van een symmetrische stelling wilde. De reactie van Theo was overdonderend.

[White "Lie Zeilstra"]
[Black "Theo Bovenlander"]
[Result "0-1"]
[SetUp "1"]
[FEN "4rrk1/pp1q1ppp/2pb2n1/3p1b2/P1PPn3/3BBN1P/1PQ1NPP1/R4RK1 b - - 0 16"]
16... Bxh3 $1 17. Bxe4 (17. gxh3 Qxh3 18. Ng3 Nxg3 19. fxg3 Rxe3) 17... Rxe4
18. Ng5 Rg4 ({ook sterk is} 18... Bxg2 19. Kxg2 (19. Nxe4 Bxe4 20. Qd2 Qh3 21.
Nf4 Qh1#) 19... Qg4+ 20. Ng3 (20. Kh1 Qh4+ 21. Kg2 Qh2+ 22. Kf3 Nh4#) 20...
Rxe3 21. fxe3 Qxg3+ 22. Kh1 Qh4+ 23. Kg1 Qxg5+) 19. Nxh3 Rxg2+ $1 20. Kxg2 Nh4+
{en opgegeven vanwege} 21. Kg1 Qxh3 22. Nf4 Nf3# *

Nog pas halverwege de avond zag ook Olav een toegestoken hand met de woorden: “Met remise neem je zeker geen genoegen”. Vlak daarvoor had Sander een remiseaanbod gekregen. Ik liet hem zelf kiezen. Sander opende de stelling en toonde perfect aan dat de witte stukken niet zo handig opgesteld stonden.

[White "Muhannad Kamar"]
[Black "Sander Pauw"]
[Result "0-1"]
[SetUp "1"]
[FEN "3r4/p2q3k/1p1rb2p/2p1pp2/P1P1P3/2PP3P/2Q1BK2/3R2R1 b - - 0 1"]
1... Qe7 2. d4 $2 Qh4+ 3. Ke3 (3. Kf1 Rf8 4. Rg2 fxe4+ 5. Kg1 Bxh3) (3. Kg2
Rg8+ 4. Kh2 fxe4 5. Bf1 Qf4+) 3... Qf4+ 4. Kd3 fxe4# 0-1

Hierna was het aan Justus om het tweede matchpunt binnen te slepen. Dat gebeurde in stijl, met stormenderhand.

[White "Justus van Klaveren"]
[Black "Joost Scholten"]
[Result "1-0"]
[SetUp "1"]
[FEN "1r3rk1/8/2bq1Pp1/1p1pp3/3p4/P2P2PB/1P3Q1P/2R2RK1 w - - 0 1"]

1. g4 Kf7 2. Bg2 Rh8 3. Qg3 b4 4. Rxc6 $1 Qxc6 5. Qxe5 {met drie dreigingen:
mat met De7, damewinst met Lxd5+ en torenwinst als de koning naar achter stapt}
Rbe8 {is de hardnekkigste} (5... Qd7 {verdedigt er slechts twee} 6. Bxd5+ Kf8
7. Qxb8+ Qe8 8. Qd6+ Qe7 9. Qxe7#) (5... Qe8 {verdedigt ze alle drie, doch} 6.
Bxd5+ Kf8 7. Qd6+ Qe7 8. Qxe7#) ({de tegenaanval} 5... Rhe8 {faalt op} 6. Bxd5+
Kf8 7. Qg5 $3 ({de desperado} 7. Qxb8 {is goed genoeg} Qxd5 8. Qxb4+) 7... Qd7
8. Qh6+ Qg7 9. Qxg7#) 6. Bxd5+ Kf8 7. Qxd4 ({hier kon de laterale zet} 7. Qe7+
$3 Rxe7 $8 8. fxe7+ Kxe7 9. Bxc6) 7... Qd6 8. Qxb4 Qxb4 9. axb4 Re2 10. Ra1 Rh4
11. Ra8+ (11. f7 Rxg4+ 12. Kf1) 11... Re8 12. Rxe8+ Kxe8 13. Be6 Rh3 14. Bc4
Rh4 15. h3 Rxh3 16. Kg2 Re3 17. b3 Re5 18. b5 1-0

Evert had ook slechts 23 zetten nodig, maar speelde iets langzamer. Zo ook Gert Jan. Het slotakkoord was voor Rik, of eigenlijk voor zijn tegenstander die aan het kat en muis een einde maakte met als hoofdreden dat zijn meter afliep. Dit kwam vermoedelijk, omdat we op verzoek van RHC later waren begonnen. Vanwege de storm dus.

SHTV 21835-RHC 116998-0
1Sander Pauw1970-Mohannad Kamar19041-0
2Justus van Klaveren1685-Joost Scholten18541-0
3Gert Jan Willighagen1869-Bernard van Deelen17401-0
4Evert Baak1892-Jan Jacob van Harten17461-0
5Karl Baak1868-Titus Hylkema17011-0
6Olav van Leeuwen1844-Edo Nitsche14681-0
7Theo Bovenlander1767-Lie Zeilstra16271-0
8Rik Pronk1781-Mohamed Mokadem15521-0