Valse start SHTV 1

Op donderdag 22 september speelde SHTV 1 de eerste wedstrijd van het seizoen tegen RSC Belgisch Park 1. Na het mislopen van het kampioenschap vorig seizoen is de doelstelling uiteraard het dit seizoen alsnog voor elkaar te krijgen in de Promotieklasse. We moesten het deze wedstrijd doen zonder clubkampioen Erik van der Raaf (ziek) en we konden ook geen beroep doen op Sander Pauw (vakantie), maar met reserves als Jan-Aart van de Steen en Evert Baak zouden we het over 8 borden gezien wel moeten redden. Toch?

Aan het topbord viel het eerste resultaat. William van Zanten speelde tegen Sherief El Sayed een partij die openingstheoretici zou boeien, alleen bleek de speler van Belgisch Park het beste voorbereid. Op zet twaalf kwam een pionoffer dat wit uitstekende kansen bood op een koningsaanval en hier werd soepel van geprofiteerd. Inmiddels had William ook al zeeën van tijd gebruikt en was een nederlaag niet meer af te wenden. We voorspellen voor Sherief een goed seizoen - in elk geval met wit. De snelle tegenstoot kwam dankzij Evert Baak die tegen Peter Ingenhoes het voordeel in een dubbeltoreneindspel behendig en snel tot een goed einde wist te brengen. Eerst werd een toren geruild en daarna werkten de vrijpionnen, toren en koning goed samen. Hans Segers had dankzij een goede samenwerking van zijn stukken een kwaliteit gewonnen, maar stond wel twee pionnen achter. Tegenstander Ton van der Zijden werkte goed met zijn loperpaar en Hans kon hierdoor niet goed zijn koning verder naar voren brengen om eventuele winstkansen te creëren. De vrede op dit bord werd dan ook getekend. Voor mij als nieuwe teamleider is het natuurlijk zaak om alle acht de borden goed in de gaten te houden, maar bovenal een goede inschatting te maken van eindresultaten op deze borden. Maarten Stolte was in zijn partij tegen Gerard Milort een pion achter gekomen, maar de stelling met twee koningen op de tocht bood nog voldoende kansen. Maarten mocht voor de remise gaan en wilde dit met een stukoffer afdwingen, maar dat was een volkomen misrekening en de nederlaag volgde snel. Maarten kennende heeft hij zich zelf inmiddels gestraft met een bord tuinbonen. Jan-Aart van der Steen is terug op de plek waar hij zo’n 20 jaar geleden clubkampioen van Haagse Toren werd. Ik vond de partij tussen hem en Bart Verbaan de mooiste van de avond. Maar ook de meest complexe om te volgen als teamleider. Hieronder volgt de analyse van Jan-Aart zelf. We komen in de partij na de 17e zet van wit. De contouren van een Siciliaan zijn nog goed zichtbaar, waar vrij snel van de gebaande paden is afgeweken. Wit heeft een klein plusje en zwart besluit een kleine kwaliteit te geven om de druk wat te verlichten.

 

[White "Jan-Aart van der Steen (2135)"]
[Black "Bart Verbaan (1981)"]
 [FEN "2r4r/pp1np1kp/3pbpp1/q6P/4PPP1/2N5/PPPQB3/1K1R3R b - - 0 17"]
17. ... Rxc3 18. Qxc3 Bxa2+ 19. Ka1 {Beter dan Kc1, wat zwart de tijd heeft zijn toren van h8 terug in het spel te brengen.} Qxc3 (19... Qa4 20. Qa3 {Dit geeft wit een betere versie (minder versplintering van de pionnenstructuur), omdat} Qxc2 {faalt op} 21. h6+ Kf8 {anders valt de loper op a2 met schaak en} 22. Rc1) 20. bxc3 Bf7 21. h6+ Kf8 22. Bb5 Nc5 23. e5 a6 24. exd6 exd6 25. Be2 {Met het doorrekenen vanaf 22. Lb5 dacht ik hier 25. Txd6 te hebben, maar zag al snel dat de geplande lopervangst (middels Td8+ en Te1 faalt omdat zwart deze kan dekken door Kf7 te spelen.} Ke7 26. Bf3 {Wit heeft nog steeds een prettig plusje en hier plande ik om 1) stukken te centraliseren, 2) torens te verdubbelen op de e-lijn en 3) zwarts loper te ruilen middels Ld5. Met als belangrijkste doel pion h7 te veroveren. In het vervolg houdt wit (soms) iets te star vast aan dit plan. Het huidige speeltempo in de Promotieklasse en het feit dat ik zes jaar geen bord had aangeraakt betekende dat ik voor een praktisch mogelijk plan koos en geen tijd heb besteed aan mogelijke verbeteringen.} Rc8 27. Rhe1+ Kd7 28. f5 {Om mogelijke blokkades op e6 tegen te houden, na verdubbeling van de torens op de e-lijn.} g5 {Bijna a-tempo gespeeld. Alternatief is} (28... a5) 29. Rd4 {Bereidt c4 voor en dreigt Ted1.  Direct c4 was een mogelijkheid: op 29. Lxc4 volgt 30.Td4 en 31. Ted1} Rd8 30. c4 Bg8 31. Kb2 {De koning is op weg naar d4 om Ld5 te ondersteunen.} Bf7 32. Kc3 Bg8 33. Rd2 {Wit heeft zijn plan bijna uitgevoerd.} b5 {Zwart ziet de bui hangen en gaat actiever spelen. Wit heeft inmiddels een redelijke plusstelling.} 34. cxb5 axb5 35. Rde2 Kc7 36. Re7+ {Op weg naar e8 of g7.} Kb6 37. Kd4 {Hier was Te8 dwingender. Wit is (nog steeds) op weg om de loper naar d5 te spelen (en h7 op te halen).} Nd7 38. Bd5 Ne5 {Hier was Lxd5 de aangewezen zet.} 39. Rb7+ {En zwart gaf op: hij gaat mat.} 1-0

Na afloop van de partij vroeg onze onvolprezen teamcaptain ‘of ik niet wat sneller had kunnen winnen?’. Het klonk haast als een verwijt… Voorlopig heb ik mij voorgenomen mijn comeback in de promotieklasse te laten leiden door hardnekkig aan lang van de te voren uitgedachte plannen vast te houden ….Wat in het vat zit, verzuurt niet.

Deze teamleider heeft met veel interesse de live-partij en deze analyse gevolgd. Mijn opmerking na de partij was geheel te wijten aan mijn eigen onrust en uiteraard niet als verwijt bedoeld. Het wedstrijdverloop ging niet volgens plan en Jan-Aart had ik in potlood al voor een punt gerekend, alleen mijn beperkte schaakkennis en de taai verdedigende Bart Verbaan maakten dat ik als teamleider begon te twijfelen aan een goede afloop van deze schaakavond. Die twijfel werd kracht bijgezet door de ommezwaai in de partij van Eduard van Dijk die zo goed uit de startblokken was gekomen en met een paard op d5 een pion wist te winnen. Wit nam veld f7 onder vuur en het zag er in eerste instantie voordelig uit, maar in de praktijk viel het wat tegen en de aanval liep niet door. Ondertussen wist tegenstander (en clubgenoot) Cor Kanters ook tegenkansen te creëren. Zelfs zulke kansen dat een eventuele winst voor ons zelfs in een nederlaag had kunnen eindigen. Wellicht door de tijdnood koos Cor niet voor de beste voortzetting en kwamen we op dit bord nog goed weg met een remise.

[White "Eduard van Dijk (1980)"]
[Black "Cor Kanters (1932)"]
[FEN "5rk1/1p3ppp/p2r4/4Q3/2qnPR2/2P5/PP4PP/1K1R4 b - - 0 21"]
21. … Qe2 (21. … Qe6 22. Qxe6 Nxe6 23. Rxd6 Nxf4) {en zwart heeft een winnend eindspel} 22. Rxd4 Rb6 23. b3 Rg6 24. Qd5 h6 {en niet slaan op g2 om mat te dreigen, want dan slaat wit in op f7!} 25. Rd2 {de tweede rij is weer afgedekt en wit bleef een pion voor, maar de pion op c3 zou sneuvelen en met beide spelers in tijdnood werd remise overeengekomen}.

Aan de onderste twee borden werd er nog volop geschaakt. Peter Vorstermans kwam tegen Dennis Wareman goed uit de opening: meer ruimte en beter ontwikkeld. Het vervolg was wat minder. Peter speelde 3 keer met dezelfde loper en ruilde deze vervolgens. Zonde van al die zetten, maar Peter bleef wel voordeel houden en de tegenstander zag zich genoodzaakt een kwaliteit te offeren. Dit bood hem wel wat tegenspel, maar wit bleef beter staan. In de euforie van een mogelijke overwinning zag Peter een simpel grapje over het hoofd en kwam in een slechter toreneindspel terecht. Na nog een hele reeks zetten werd het punt gedeeld.
Met een 3.5-3.5 tussenstand werd er nu alleen nog aan bord 7 gespeeld door Alex Hut en Hans van der Zijden. Alex informeerde al eerder of een remise voldoende was, maar gezien de stand op de andere borden moest hij veilig proberen door te spelen, want mogelijk moest hier nog iets geforceerd worden. En op het moment dat een teamoverwinning er niet meer in zit en we met een 4-4 genoegen wilden nemen, bleek een remise aan dit bord er niet meer in te zitten. De tegenstander dirigeerde zijn vrijpionnen naar de overkant en het was niet meer tegen te houden: 3,5-4,5 verlies!
Zo stonden we aan het eind van de avond dus met lege handen. Dit is geen goed begin voor een team met titelaspiraties. Huilen en opnieuw beginnen en dan zien tot waar we kunnen komen.

SHTV 11987-RSC-Belgisch Park 119033.5-4.5
1William van Zanten2021-Sherief El Sayad20350-1
2Jan-Aart van der Steen2135-Bart Verbaan19811-0
3Maarten Stolte2017-Gerard Milort19970-1
4Eduard van Dijk1980-Cor Kanters19320.5-0.5
5Evert Baak1892-Peter Ingenhoes18271-0
6Hans Segers1936-Ton v/d Zijden18250.5-0.5
7Alex Hut2008-Hans v/d Zijden18280-1
8Peter Vorstermans1910-Dennis Wareman17950.5-0.5

Reacties

afbeelding van Olav

Lees ik goed dat de reserves de volle punten binnenhalen? De club met de beste bank wordt kampioen! Hopelijk geldt dat ook voor schaken!