Rapidreglement

Reglement rapidkampioenschap SHTV 2019-2020

1. Het SHTV-rapidkampioenschap 2019-2020 bestaat uit 7 ronden, ingedeeld volgens het Zwitserse systeem. Indeling geschiedt in de eerste drie ronden op rating, daarna op weerstandspunten. De 7 ronden zijn verdeeld over 2 avonden.

2. Alle ronden worden gespeeld op de speellocatie van SHTV (in de Bosbeskapel). De eerste vier ronden worden gespeeld op donderdag 25 april, de laatste drie ronden  worden gespeeld op donderdag 2 mei; aansluitend zal de prijsuitreiking plaatsvinden.

3. De FIDE-regels voor het Schaakspel inclusief aanhangsel voor rapidschaak (juli 2014) zijn van kracht, voor zover dit reglement niet anders beslist. Er zijn twee uitzonderingen, namelijk:
1. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 11.3.b is het de deelnemers aan het rapidkampioenschap wel toegestaan mobiele telefoons in het spelersgebied bij zich te hebben, mits het geluid van deze telefoons is uitgeschakeld, deze niet gebruikt worden in het spelersgebied en ook op geen enkele andere wijze overlast in het spelersgebied veroorzaken. Indien aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, verliest de eigenaar van de telefoon de partij.
2. In tegenstelling tot het bepaalde in Aanhangsel A4b is een onreglementaire zet niet direct verloren. De eerste keer zal een vermeerdering van de bedenktijd van de tegenstander van 2 minuten worden toegekend.

4. De speelduur van de partijen is 15 minuten per persoon per partij plus 5 seconden per persoon per zet (zogenaamd Fischer-tempo).

5. Het is toegestaan om één avond niet mee te spelen. Een speler ontvangt 1 punt voor de gemiste avond. Indien van deze optie gebruik gemaakt wordt, dient dit vooraf bij de wedstrijdleider aangegeven te worden.

6. Een speler die met het rapidkampioenschap mee wil doen dient op de avond van 18 juni uiterlijk om 19:50 aanwezig te zijn en zich bij de wedstrijdleider te hebben aangemeld. Aanmelding per mail is ook toegestaan, alsdan dient de deelnemer uiterlijk om 20:05 aanwezig te zijn. De eerste partijen vangen aan om 20:10.

7. De winnaar van het toernooi wordt bij gelijk eindigen bepaald door achtereenvolgens:
1. het aantal weerstandspunten (wp);
2. het aantal Sonnenborn-Bergerpunten (S.B.);
3. het resultaat van de onderlinge partij;
4. loting.