Laatste kans

De tweede zaterdag van de online bekercompetitie zou uitsluitsel moeten geven over onze kansen om ten minste een keer mee te spelen met de knock-outfase, maar dan moest alles wel meezitten. Dat was niet het geval, want niet lang voor de speeldag werd eindelijk bekend hoe ZSC-Saende en Lonneker het tegen elkaar hadden afgebracht. De ideale uitslag zou een gelijkspel zijn geweest, omdat ons team dan nog een derde plaats had kunnen bereiken door te winnen. De Zaandammers bleken echter de winnaars van die wedstrijd en wij zouden nu met grote cijfers moeten winnen. Het is mij niet bekend hoeveel de spelers dat in hun achterhoofd hadden, maar zelfs al dat niet zo was werd het een zware opgave om zelfs maar te winnen met de kleinste cijfers.

De doorgaans vaste hand van Maarten greep vrij vroeg in het middenspel mis en dat kostte hem een stuk. Het merkwaardige is dat in de partij bijna nergens echt slechte zetten werden gedaan en toch, ondanks dat hij daarna van alles probeerde om tegenspel te houden, gleed Maarten langzaam weg in het moeras dat hij zelf had gecreëerd en we stonden met 1-0 achter. Olav versterkte deze keer het team en hij kreeg al snel een betere stelling.

[Date "2021.04.17"]
[Round "4.1"]
[White "Olav van Leeuwen"]
[Black "Stephen Garrett"]
[BlackElo "1788"]
[FEN "r2q1rk1/pp1nppbp/2p2npB/5b2/3P3Q/1BN2N2/PPP3PP/R4RK1 b - - 4 11"]
[WhiteElo "1668"]

11...Bxh6 $6
{ Een vuistregel in deze stelling is dat zwart niet zelf op h6 moet slaan. Er zijn uitzonderingen, maar meestal maakt het de zaak alleen maar moeilijker te verdedigen. } 12.Qxh6 Ng4 13.Qf4 Qb6 14.h3 e5 { Maakt goed gebruik van de penning op pion d4. } 15.Qg5 h6 $2 { Laat een goede zet volgen door een fout. Het paard had terug gemoeten naar f6. Zwart heeft geluk, want Olav kiest een goede, maar minder sterke voortzetting dan 16. Dd2 Pgf6 17. Pa4 Dc7 18. Dxh6. } 16.Qh4 Ne3 $6 { Opnieuw een mindere zet van zwart. Wit komt nu toch wel overwegend te staan met +4.91. } 17.Qxh6 $1 Nxf1 18.Ng5 Qxd4+ 19.Kxf1 Nf6 20.Ne2 $4
{ Geeft in één klap het voordeel weg: 20. ...Dd2 21.Lxf7+ Txf7 22. Pxf7. } 20...Qxb2 21.Re1 Rad8 $2 { Met ...Lxc2 trekt zwart de stand gelijk. } 22.Ng3 Qd4 $4 { Zie de opmerking bij de vorige zet. } 23.Nxf5 $3
{ Opent de f-lijn voor een aanval met de toren. } 23...Qf4+ 24.Kg1 Qxf5 25.Rf1 Qxf1+ 26.Kxf1 Rd1+ 27.Ke2 Rfd8 $4 28.Qxg6+ { Prima zet, maar Lxf7 was gelijk mat geweest. Het maakt echter niet meer uit, bijna alles wint. } 28...Kh8 29.Qxf6+ { Dit lijkt op een beetje op 'spielerei', want opnieuw mat in één: 29. Pxf7. } 29...Kg8 30.Bxf7+ Kf8 31.Be6+ Ke8 32.Qf7# 1-0

Wouter had zijn dag niet. Nu was zijn tegenstander wel een sterke speler, maar ook hij was niet foutloos en speelde later in de partij een paar mindere zetten. Hij hield een punt voorsprong door een extra pion. Op dat moment maakte Wouter zijn enige echte grote fout.

[Date "2021.04.17"]
[Round "4.1"]
[White "Jan-Bart Abcouwer"]
[Black "Wouter Noordkamp"]
[Result "1-0"]
[BlackElo "1788"]
[FEN "8/3n1p2/p1k1p1p1/P3P3/1BP1KPP1/8/8/8 b - - 2 53"]
[WhiteElo "2155"]

53...Nc5+ $4 { Een leermoment voor elke schaker: laat nooit afruil toe als je daardoor in een pionneneindspel terechtkomt met een pion minder. In verreweg de meeste gevallen is dat ene extra boertje doorslaggevend. } 54.Bxc5 Kxc5 55.Kd3 Kb4 56.Kd4 Kxa5 57.Kc5 Ka4 58.Kb6 a5 59.c5 Kb4 60.c6 a4 61.c7 a3 62.c8=Q a2 63.Qa6 1-0

Ton speelde lange tijd een gelijkopgaande partij, maar raakte in een lastig eindspel wat achterop. Toen daar later een kwaliteitsoffer bij volgde, schoot zijn score achteruit en duurde het niet lang voor hij kon opgeven. Daarmee kwam ons team met 3-1 achter te staan en moest alle hens aan dek om de wedstrijd nog te redden in de tweede cyclus.

Maarten begon heel goed, met een beetje hulp van zijn tegenstander, en kreeg al op de 8e zet de beste kansen door een dubieuze paardmanoeuvre van wit. Lange tijd stond hij op groot voordeel, maar op zet 19 verspeelde hij dat grotendeels weer. Desondanks had hij een pion meer en wit zat met een dubbelpion. De witte stukken stonden echter net iets actiever en het loperpaar had meer grip dan loper en paard van zwart, totdat wit een mindere zet deed en Maarten weer de overhand kon krijgen. Dat duurde niet lang en de partij sleepte zich voort waardoor de tijd, zoals zo vaak in deze competitie het geval is geweest, een flink woordje mee ging spelen. Na ruil van paard tegen loper stond een eindspel met ongelijke lopers op het bord en zeven zwarte pionnen tegen vijf-en-een-half bij wit. Daar moest toch iets mee bereikt kunnen worden, al zou het opnieuw heel veel zetten gaan kosten. En inderdaad, de kansen bleven heen en weer gaan om tenslotte het bekende adagium 'degene die de laatste fout maakt verliest' maar weer eens te bewijzen. Het opofferen van zijn pluspion bracht Maarten op een hellend vlak. Wit kon met een actievere koning druk op de ketel houden en kwam nu snel beter te staan. De witte koning drong binnen op de koningsvleugel en begon de pionnen van achter op te vegen en dat was voldoende.

Het eerste wedstrijdpunt was daarmee verloren en werd het duidelijk dat de online bekercompetitie van de KNSB voor onze club die middag ging eindigen. De overgebleven drie konden de nederlaag nog wat verzachten en Olav ging er opnieuw stevig in. Na 17 zetten stond het bord al aardig in brand.

[Date "2021.04.17"]
[Round "4.2"]
[White "Stephen Garrett"]
[Black "Olav van Leeuwen"]
[Result "0-1"]
[BlackElo "1694"]
[FEN "r1bq1rk1/pp4b1/3p1npp/3Ppn2/1BP1Np2/1P1B1N1P/P4PP1/2RQ1RK1 b - - 7 18"]
[WhiteElo "1777"]

18...Qb6 $2 { Mist een kleine wending: 19. Lxd6 Pxe4 20. c5 met flink voordeel voor wit. } 19.Qd2 Nxe4 20.Bxe4 Ng3 21.c5 Nxf1 22.Kxf1 Qd8 23.cxd6 Bf5 24.Qd3 Bxe4 $2 { Beter 24. ...a5 25. La3 a4 26. bxa4 Txa4 } 25.Qxe4 Rc8 $6 { Ook nu weer was ...a5 beter. Na de tekstzet dreigt Tc7 en zwart komt zwaar onder druk te staan: 26. ...Df6 27. Lc3 Tce8 28. d7 Td8 29. Pxe5 Kh7 30. Pd3 df5 (+4.64). Gelukkig ziet de witspeler dit niet. } 26.Re1 $2 Qd7 $2 27.Kg1 $4 Rf5 $1 28.Nh4 Rg5 29.Qd3 $2 { Er was niets tegen Pxg6, maar in plaats daarvan krijgt Olav nu het initiatief. } 29...Kh7 30.Kh2 a5 31.Ba3 b5 32.Nf3 Rf5 33.Bc1 $2 { Wit is de greep op de stelling even kwijt. } 33...b4 $2 { Voorzichtig, maar niet echt nodig. 33. ...dxd6 34. Dxb5 e4! 35. Pd2 e3 36. Pc4 Dd8 en zwart kan door gaan drukken. } 34.Nh4 Rg5 35.Bxf4 $2 exf4
36.Re6 Rc3 $2 { Meteen ...Df7 is sneller, maar uiteindelijk komt zwart toch steeds beter te staan en blijft een stuk voor. } 37.Qe4 Qf7 38.Re7 Qxd5 39.Qxd5 $2 Rxd5 40.d7 Rcd3 41.Nf3 Rxd7 42.Re4 g5 43.Rc4 Rc3 44.Re4 Rc2 45.h4 g4 46.Ne1 Rxa2 47.Rxf4 $2 { Niet dat er nog iets redden is, maar toch. } 47...Be5 48.g3 Bxf4 49.gxf4 Rxf2+ 50.Kg3 Re2 51.Ng2 h5 52.f5 Rd3+ 53.Kf4 Rxg2 54.Kg5 Rf2 55.Kxh5 Rxf5+ 56.Kxg4 Rf8 57.h5 Rd1 58.Kh4 Rg1 59.Kh3 Rf5 60.Kh2 Rg8 0-1

De tweede partij van Wouter verliep heel rustig. Beide spelers deden geen gewaagde zetten, totdat Wouter plotseling de dekking van pion f2 over het hoofd zag en even later kon opgeven. Bij Ton ging het iets beter, maar niet goed genoeg. Er werden aan beide zijden weinig fouten gemaakt en de remisegrens werd nergens overschreden, tot het moment dat Ton een tactische wending miste en zwart de druk kon verhogen.

[Date "2021.04.17"]
[Round "4.2"]
[White "Ton Bodaan"]
[Black "Joris Moes"]
[Result "0-1"]
[BlackElo "1884"]
[FEN "r2q1rk1/1b3p1p/p1n1p1p1/1pR5/3P4/3BPN2/PP4PP/3Q1RK1 w - - 0 18"]
[WhiteElo "1638"]

18.Ng5 Nxd4 19.Qg4 $2 { Van de weeromstuit verliest wit de greep op de stelling. 19. Lxg6 zou de boel weer gelijk hebben getrokken. } 19...Nf5 $6 { 19. ...Pf3+ 20. Pxf3 Dxd3 21. Df4 Tad8 22. Pd4 De4 en wit heeft de slechtere pionnenstructuur en een pion minder. } 20.Bxf5 exf5 21.Qh4 h5 22.Rcxf5 $1 Qe7 23.Rxf7 Rxf7 24.Rxf7 Qxe3+ 25.Rf2 $4 Rf8 $4 { Blundert terug: 25. ...De1+ 26. Tf1 Dxh4 en het is uit. } 26.Nf3 Bxf3 27.gxf3 Rxf3 28.Qd8+ Kg7 29.Qd7+ Kh6 30.Qd2 h4 31.Qxe3+ Rxe3 { Er is een toreneindspel ontstaan, maar zelfs Ton kan met een slechte toren en een pion minder hier nog veel aan doen, ondanks dat de zwartspeler het niet optimaal voortzet. } 32.Rf6 Re2 $4 33.Rxa6 Rxb2 34.Rb6 $2 h3 35.a4 $2 Rg2+ 36.Kf1 bxa4 0-1

Met grote cijfers verloren en met de op papier zwaarste wedstrijd nog te gaan, kan gerust gezegd worden: "Jammer, maar helaas."

ZSC-Saende1980-SHTV19616-2
Jan-Bart Abcouwer2092-Wouter Noordkamp20191 - 01 - 0
Erik Lust1828-Maarten Stolte20421 - 01 - 0
Joris Moes2020-Ton Bodaan19411 - 01 - 0
Stephen Garrett0-Olav van Leeuwen18400 - 10 - 1