Eindspel

Het vierde team moest nog één keer opkomen voor de afsluitende wedstrijd van het seizoen. Tegenstander Rijswijk 5 was al gedegradeerd, maar dat betekende niet dat het een-twee-drie een overwinning zou worden. Een aantal basisspelers was verhinderd en er werden goede vervangers gevonden, zelfs nog een klein uur voor de wedstrijd. Om tien voor acht waren beide teams compleet en kon er begonnen worden.

Andreas is geen bange speler en hij ging er stevig tegenaan. Zijn jeugdige tegenstander was echter alert en viel snel en zeker aan, wat hem een dame opleverde. Daarna was alle structuur uit de stelling en wat Andreas ook probeerde, hij kwam steeds verder in het nauw en moest als eerste opgeven.

Wim (naast hem) had op dat moment een loper ingeboet en ook daar leek het moeilijk te gaan worden, maar Thomas (daar weer naast) kwam, zag en overwon. Met gedegen spel kreeg hij het initiatief en kwam twee pionnen voor. In het toreneindspel maakte hij het netjes af en trok de stand gelijk.

Nog geen uur was er gespeeld en het zag er aan de overige vijf borden interessant uit. Eric en Frans leken iets beter te staan, terwijl Hugo, Cor en Kees geen problemen leken te hebben, al moest Kees heel nauwkeurig rekenen om het witte kruisvuur op zijn e-pion op te vangen. Het was Eric die als eerste van dit vijftal door de verdediging van zijn tegenstander brak en hem tot overgave dwong. En alsof dit succes een extra stimulans was, zag Wim kans om zijn achterstand in materiaal te verminderen tot een pion.

Frans wist met een paard achter de vijandelijke linies zo veel verwarring te stichten dat hij ten aanval kon trekken. Het duurde nog wel een flink aantal zetten, maar toen mocht ook hij een punt bijschrijven. Hugo had intussen de mogelijkheid om remise af te dwingen met stellingherhaling, maar mocht van de teamleider ook doorspelen als hij dat wilde en zo geschiedde.

Nu ging het een tijd duren voor er weer een succesje genoteerd kon worden. Wim zag over het hoofd dat zijn koning aangevallen stond en antwoordde met een eigen schaak, wat natuurlijk onreglementair was en dus moest de wedstrijdleider er aan te pas komen. De speler van de thuisclub kreeg er twee minuten bedenktijd bij, maar Wim was ontketend en liet zich niet uit het veld slaan. Gevolg, weer een punt erbij.

4-1 stonden we voor en drie partijen waren nog bezig. Kees was er in geslaagd een loper en pion voor te komen in een eindspel met aan beide zijden ook nog een toren. Appeltje-eitje, zou men zeggen, maar zijn tegenstander dacht er anders over en bleef verbeten tegenspel bieden. Cor was na een ingewikkeld middenspel terechtgekomen in een toreneindspel met een pion minder. Beide spelers hadden twee verbonden vrijpionnen en richtten hun aandacht op het uitschakelen van die boertjes.

Ook Hugo was in een toreneindspel beland, na een toch wel riskant middenspel zoals hij na de partij verklaarde. Hugo had nog drie pionnen over en zijn tegenstander slechts eentje. Dat is volgens de theorieboekjes meestal gewonnen en deze keer was het dan ook geen uitzondering. Hoppa, weer een punt. Kees bleef nauwkeurig spelen en wist zijn loper meer goed te gebruiken. Moet het nog worden gezegd? Natuurlijk, ook Kees haalde het volle punt binnen.

De laatste die nog overbleef was Cor. Met zijn ongebreideld optimisme rekende hij al op winst, maar een tegenstander is pas verslagen als hij opgeeft. Die was dat zeker niet van plan en nadat de vrijpionnen aan beide zijden vakkundig waren verwijderd, restte een eindspel van toren+1 tegen toren+2. Dat laatste voor de thuisspeler. De pionnen stonden tegenover elkaar op de koningsvleugel, maar de zwartspeler bleef stug op winst spelen. Cor speelde keihard op de aanval, maar verloor daarbij de veiligheid uit het oog. Het is dat zwart op zijn beurt een mindere zet deed, want anders was Cor zijn ongeslagen status kwijtgeraakt. Nu wist hij weg te komen met remise en werd daarmee de onbetwiste topscorer in klasse 3A.

Rijswijk 5 (1233)           SHTV 4 (1459)            1½-6½
Doeke Huitema (1584)         Frans Coers (1568)          0-1
Kevin Veerkamp (1070)         Hugo van der Laan (1651)       0-1
Patrick Geene (1464)         Cor Kanters (1599)          ½-½
Jan Kommer (1192)           Kees van Gelder (1532)        0-1
Ron van Ee (1105)           Eric Alvares (1615)          0-1
Wim Veerkamp (-)           Thomas Luk (1085)           0-1
Wiebe Kok (1212)           Wim Vermeulen (1165)         0-1
Sebastiaan Ketting (1003)       Andreas von Imhof (-)         1-0