Bestuur en commissarissen

Bestuur

Voorzitter
Bart Verbaan     voorzitter@schaakcombinatiehtv.nl

Secretaris
Ton Bodaan     secretaris@schaakcombinatiehtv.nl

Penningmeester
Peter Vorstermans     penningmeester@schaakcombinatiehtv.nl

Voorzitter jeugdcommissie
Meile Tamminga     jeugdleider@schaakcombinatiehtv.nl

Wedstrijdleider intern
Piet Sikkes     wl-intern@schaakcombinatiehtv.nl

Wedstrijdleider extern
Ben Spierings     wl-extern@schaakcombinatiehtv.nl

 

Commissarissen

Commissie van Beroep
André Wagner, Hans Segers, Thijs Michels

Kascommissie
Thijs Michels, Gert-Jan Willighagen Peter Lincewicz (reserve)

Jeugdcommissie
Meile Tamminga, Olav van Leeuwen, Ton Bodaan, Rik Pronk, Peter Lincewicz, Eric Alvares, Maarten van der Vegt

Technische commissie
Ben Spierings, Piet Sikkes, Karl Baak, Maarten van der Vegt, Hans Segers

Interne wedstrijdcommissie
Piet Sikkes, Hans Segers, André Wagner, Peter Vorstermans

Commissie PR & Sponsoring
Ton Bodaan, Meile Tamminga

Webmasters
Eric Alvares, André Wagner

Materiaalbeheerder
vacant

Redactie clubblad
André Wagner