Alle activiteiten opgeschort tot 1 september

Het kan en zal u niet ontgaan zijn: De gevolgen van de verspreiding van het coronavirus zijn vergaand. Inmiddels is ook de schaaksport getroffen door de coronacrisis, zo hebben zowel de KNSB als de HSB alle competitiewedstrijden definitief afgelast. Daarnaast adviseren zij de aangesloten verenigingen (waaronder de onze) om ook hun eigen clubavonden te laten vervallen.

Na ampel beraad in het bestuur hebben wij dan ook (helaas) moeten besluiten om onze clubavonden tot na de zomer geen doorgang te laten vinden, dit geldt voor zowel de jeugd als voor de senioren. Vooralsnog zal de eerstvolgende clubavond dus plaatsvinden in september; tegen die tijd zal uiteraard eerst weer de dan ontstane situatie met betrekking tot de coronacrisis in ogenschouw worden genomen.

Het bestuur zal zich nog beraden over de gevolgen van dit besluit voor zowel de interne competitie als voor het resterende programma van dit seizoen. Uiteraard zult u daar te zijner tijd over geïnformeerd worden.

Ons aller gezondheid is belangrijker dan een paar schaakavonden, ik vraag dan ook uw begrip voor deze verregaande maatregel en wens u en de uwen een blijvende goede gezondheid!

Piet Sikkes, voorzitter