Reglement

Reglement interne competitie 2017-2018

1.   De interne competitie 2017-2018 bestaat uit 13 ronden ingedeeld volgens het Zwitsers systeem. Indeling geschiedt in de eerste drie ronden op rating, daarna op weerstandspunten.

2.   De ronden worden gespeeld op de speellocatie van SHTV (de Bosbeskapel) op de donderdagavonden conform het in het clubblad en op de site bekend gestelde programma. Uitzondering kan plaatsvinden op basis van het genoemde in punt 6.

3.   De FIDE-regels voor het Schaakspel (juli 2017) zijn van kracht, voor zover dit reglement niet anders beslist. Echter in tegenstelling tot het gestelde in artikel 11.3 van die regels is het de deelnemers aan de interne competitie wel toegestaan mobiele telefoons in het spelersgebied bij zich te hebben mits het geluid van deze telefoons is uitgeschakeld, deze niet gebruikt worden in het spelersgebied en ook op geen enkele andere wijze overlast in het spelersgebied veroorzaken. Indien aan deze voorwaarden niet wordt voldaan verliest de eigenaar van de telefoon de partij.

4.   De speelduur van de partijen in de interne competitie is 1 uur en 30 minuten per persoon per partij plus 10 seconden per persoon per zet (zogenaamd Fischer tempo). Jeugdspelers (dit zijn spelers jonger dan 18 jaar) en hun tegenstanders hebben echter 55 minuten per persoon per partij plus 10 seconden per persoon per zet (tenzij de jeugdspeler bij de aanvang van de competitie aangeeft het normale tempo te willen spelen).

5.   Het is toegestaan om in de eerste elf ronden maximaal 4x een vrije ronde op te nemen. Men krijgt dan in de betreffende ronde een half punt. Indien een speler meer dan 4x een vrije ronde wil opnemen en/of als een speler een vrije ronde wil opnemen in ronde 12 of 13 dan krijgt hij nul punten voor de betreffende ronde. Het aanvragen van een vrije ronde dient te geschieden conform de procedure zoals omschreven in artikel 16. 

6.   De wedstrijden worden in principe gespeeld op de vaste dag die daarvoor gepland is. Deze data zijn terug te vinden in de kalender. Hiernaast is er voor elke ronde een reserve avond gepland. Uitzondering is ronde 13 waarvoor geen reserve avond is gepland. De reserve avond kan alleen gebruikt worden indien:
1. Een speler op de datum van de ronde een externe teamwedstrijd heeft. Indien zowel de vaste als de reserve avond niet kan door een externe teamwedstrijd (bijvoorbeeld speler A op de vaste avond en speler B op de reserve dag) moet de wedstrijd verschoven worden naar de donderdag van de volgende ronde. Als alternatief kan een wedstrijd dan ook plaatsvinden bij één van de spelers thuis. 
2. Een van de spelers een externe wedstrijd heeft en de andere speler niet kan spelen op de reservedatum. In dit geval moet de wedstrijd verschoven worden naar de donderdag van de volgende ronde. Als alternatief kan een wedstrijd dan ook plaatsvinden bij één van de spelers thuis.
3. Beide spelers dit overeenkomen.
4. Een speler voor de club wedstrijdleider is bij een externe teamwedstrijd op de vaste avond. Bij voorkeur wordt voorkomen dat de andere speler een externe wedstrijd heeft op de reserve datum door het rooster van de wedstrijdleiders dan aan te passen. Indien het niet mogelijk is om het schema aan te passen dan moet de wedstrijd verschoven worden naar de donderdag van de volgende ronde. Als alternatief kan een wedstrijd dan ook plaatsvinden bij één van de spelers thuis.
5. Als een partij door bovenstaande situaties wordt verschoven naar de vaste avond van de volgende ronde dan kan de reserve avond gebruikt worden voor de partij van die ronde. 

7.   De wedstrijdleider kan bij de indeling van ronden 1 tot en met 11 rekening houden met conflicten zoals genoemd in artikel 6. In voorkomende gevallen kan hij handmatig de indeling aanpassen.     

8.   In gevallen waarbij er geen uitslag is de donderdag voor de volgende ronde wordt er een tijdelijke remise-score ingevuld. Later wordt er met terugwerkende kracht de uitslag ingevuld. Hierdoor kan de indeling gemaakt worden op de clubavond voor de volgende ronde. 

9.   De wedstrijden vangen aan om 20.00 uur. De verzuimtijd (zoals bedoeld in artikel 6.7.a van de in punt 2 genoemde regels) bedraagt 30 minuten.

10. Degene die zonder bericht van verhindering tijdens een ronde afwezig is, wordt automatisch uit de indeling van de volgende ronde gehaald. Dit kan alleen voorkomen worden als de speler zelf contact opneemt met de wedstrijdleider.

11. Indien om 20.30 uur reeds ingedeelde spelers nog steeds niet aanwezig zijn, dan heeft de wedstrijdleider het recht om, in overleg met de aanwezige betrokkenen, de indeling zodanig aan te passen dat de dan wel aanwezige spelers een wedstrijd kunnen gaan spelen. De bedenktijd wordt evenredig verminderd.

12. De indeling van elke ronde geschiedt met het computerprogramma Swissmaster.  

13. Gedurende de gehele competitie kunnen spelers maximaal één keer tegen elkaar uitkomen. De wedstrijdleider kan hier een uitzondering op maken indien dit voor de indeling noodzakelijk is. Dit gebeurt altijd in overleg met beide spelers. 

14. Op de beginranglijst zijn alle spelers al naar gelang hun speelsterkte ingedeeld in vier categorieën. In categorie A zitten de spelers met een rating hoger dan 1900, in categorie B zitten de spelers met een rating van 1701 tot en met 1900, in categorie C die met een rating van 1501 tot en met 1700 en in categorie D de spelers met een rating tot en met 1500. Aan het eind van het seizoen worden per categorie aan de hoogst geklasseerde spelers op de eindranglijst prijzen toegekend.

15. De winnaar van het toernooi wordt bij gelijk eindigen op wedstrijdpunten bepaald door, achtereenvolgens: 
1. het aantal weerstandspunten (wp); 
2. het aantal Sonnenborn-Bergerpunten (S.B.); 
3. het resultaat van de onderlinge partij; 
4. loting.

16. Het afmelden van een vrije ronde dient op één van de volgende manieren te gebeuren:

1. Een e-mail sturen naar wl-intern@schaakcombinatiehtv.nl
2. SMS-bericht sturen naar de mobiele telefoon van de interne wedstrijdleider 06-53583480
3. Mondeling bij de interne wedstrijdleider op de speelavond voor de volgende ronde

De aanvraag dient altijd minimaal een week voor de betreffende speelavond te zijn ingediend.

17. In die gevallen waarin dit reglement niet of niet voldoende voorziet beslist de interne competitieleider. Tegen de beslissingen van de interne competitieleider is beroep bij de beroepscommissie mogelijk.

18. De winnaar krijgt de titel: “Clubkampioen van de SHTV seizoen 2017-2018”